Mikrodalga Nedir?

Mikrodalga elektromanyetik bir enerji emisyonudur.950 ve 2450 MHz aralığında değişen, televizyon ve radyo frekansları arasındaki elektromanyetik frekansın adıdır.

Nasıl Çalışır?

Madde içindeki su moleküllerini titreştirip diğer moleküllere sürtünmesini sağlar ve bunun sonucunda sürtünme ısısı meydana gelir. Sadece direk olarak maddeye etkiyip ortamı ısıtmadığı için diğer konvansiyonel sistemlere göre kurutmada çok ekonomiktir. Mikrodalga enerjisi, maddenin içinde ısıya dönüştüğü için asla radyasyon oluşturmaz ve herhangi bir zararı yoktur.

Kullanım alanları

1. Kurutma
2. Pişirme
3. Sterilizasyon

Mikrodalga ile kurutmanın avantajları

1. Elektrikle çalışır ve herhangi bir ısı kaynağına (kazan, buhar, rezistans vb.) ihtiyaç göstermez. Tamamen modüler bir tasarım olduğu için üretim prosesine adapte edilmesi kolaydır.

2. Direk olarak yani ortamı ısıtmadan maddenin içindeki suyu ısıtıp buharlaştığı için ekonomiktir.

3. Direk etki sebebiyle renk pigmentlerini bozmaz ve uçucu yağları malzemenin içinde diğer sistemlere göre maksimum miktarda bırakarak buharlaştırmaz.

4. Mikrodalgalı kurutma esnasında tam kontrollü olarak çalışmak mümkündür. Ürünün alt ve üst ısı limitleri çok hassas olarak kontrol edilebilir.

5. Mikrodalga maddeye her noktasında aynı etkidiği için malzeme homojen kurur. Diğer konvansiyonel sistemler ortam üzerinden etkidiği için bazı malzemelerde dış yüzeyde kabuklaşma oluşturur ki bu da kurutmayı olumsuz yönde etkileyerek süreyi uzatır ve ahşap gibi bazı malzemelerde kalite ve fireye sebep olur.

 Zeytinyağı Sektörüyle İlgili Çalışmalar

Günümüzde dünyanın zeytin ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayan Akdeniz Çanağında yetişmiş bizler için zeytin  ve zeytin ağacı hayatımız ve çevremizin değişmez bir parçasıdır. Hem hayatımızda hem de bölge ekonomisinde büyük  ağırlığı olan zeytin yağının, gelişen çevre bilinciyle üretiminde bazı sıkıntılar yaşanmaya başlamıştır. Bir doğa  mucizesi olarak addedilen ve yağına sıvı altın denilen zeytinin özsuyu olan karasu doğal kaynaklar için ciddi bir tehlike olduğu için şu anda zeytin üretimi yapan tüm gelişmiş ülkelerin problemidir. Şu anda yaklaşım, sürekli sistemde iki faz ile çalışarak karasuyun oluşmasını engellemektedir. Zeytin posasının pirina olarak adlandırılan kısmı içinde bu özsuyu bırakarak tüm atığı pirina fabrikalarına sevk etmek suretiyle bu çevresel problemin üstesinden gelinmeye çalışılmaktadır.

Bu sistemin de kendi içinde getirdiği bazı olumsuzluklar vardır. Örneğin pirina fabrikalarının  nakliye ve kurutma maliyeti içindeki su miktarı arttığı için yükseltmekte ve nakliye sırasında yollara damlayan yağlı suların trafikte tehlike yaratmasından dolayı özel kamyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. Daha önce de zeytinyağı sektörüne döner ve prina kurutma fırınlarından, zeytinyağı tanklarına, helezonlardan yükleme bunkerlerine kadar pek çok imalatı yaparak her zaman sektörün içinde olan firmamız tüm bu problemleri elindeki mevcut teknolojiyi kullanarak çözme yoluna gitmiştir. Dünyada da yeni gelişmekte olan mikrodalga teknolojisini yüksek verimlilikle kullanarak tasarladığı makinasına uygulamış ve tüm denemelerini gerçekleştirerek hem ülkemizde hem de yurtdışında özellikle küçük ve orta büyüklükteki iki fazlı çalışan zeytinyağı fabrikalarının üretim problemlerini çözecek "İKİ FAZLI SÜREKLİ ÜRETİM PİRİNA FAZI MİKRODALGALI  BUHARLAŞTIRMA SİSTEMİ"ni hayata geçirmiştir.

Amaç

İki fazlı çalışan zeytin kontinülerinde pirina fazını sürekli olarak %25-30 nem ile almaktır.

Avantajları

1. Elektrikle çalışır, ekonomiktir, ayrıca bir güç kaynağı istemez. (buhar, sıcak hava vb.)

2.Modülerdir, hemen prina çıkışına monte edilerek çalıştırılır ve sisteme kolaylıkla adapte edilir.

3. Otamptiktir, ayrıca personel istemez.

4. Çıkan prinanın nemi istendiği gibi ayarlanır ve yakıt olarak değerlendirilebilir.

5. Direk kuru pirina çıktığı için daha yüksek fiyata pazarlanabilir.

6. Pirina bekletilmeden kurutulduğu için yağ ekstraksiyonuna gönderildiğinde düşük asitli kaliteli yağ alınır.SIK SORULAN SORULAR


1.Mikrodalga nedir; nemi almak için nasıl çalışır?

Mikrodalgalar, adında da belirtildiği gibi kısa dalga boyuna sahip yüksek hızlı bir elektromanyetik enerjidir. Elektrik enerjisi ve manyetik enerji boşlukta beraberce hareket ederler. Mikrodalga dalga boyu, radar, cep telefonları, televizyon ve radyo yayınları frekansına yakın bir dalga boyudur. Mikrodalga su molekülü gibi dipolar molekülleri etkileyerek onları kuvvetle titreştirir. Bu titreşim sonucunda birbirine sürtünen su molekülleri proses edilen malzemeden buharlaşarak uzaklaşacak derecede ısınırlar.

2.Mikrodalga ile hangi malzemeler kurutulabilir?

Bu kapsamda bünyesinde su bulunduran her malzeme kurutulabilir. Endüstriyel ve evsel atıklar, kağıt endüstrisi atıkları, gıda ürünleri örnek olarak verilebilir.

3.Proses edilecek malzeme ne kadar nemli olabilir? Sıvı malzeme proses edilebilir mi?

Kurutma kapsamında malzemeden serbest su akışı olmadıkça mikrodalga ile kurutma yapılabilir. Evsel atık kapsamında %15 katı madde (%85 nem) içeren malzeme proseslenebilir. Sıvı maddeler için kurutma değil; ısıtma söz konusu olacağı için, değişik mikrodalga ekipmanları ile bu uygulama yapılabilir.

4.Mikrodalga malzemeden su dışında neler çıkarabilir?

Yapılan testler, dizayna uygun çalışan bir sistemde mikrodalganın yalnızca su ve patojenleri yok ettiğini göstermiştir. Son ürün besin değerini veya başlangıçtaki gübre özelliklerini kaybetmemekte, ancak sağlığa zararlı organizmalar yok olmaktadır.

5.Mikrodalga kurutma prosesinden çıkan malzeme nasıl değerlendirilebilir?

Atık çamuru prosesinde, biyosolidler veya hayvansal gübreler proses sonunda zirai gübre olarak kullanılabilir. Kağıt fabrikası atıkları yalıtım ve hafif beton imalinde kompozit malzeme olarak kullanılmaktadır.

6.Mikrodalga kurutma koku yaratır mı?

Mikrodalga ile atık çamuru kurutulmasında, ham çamurdan kaynaklanan koku olacaktır. Ancak bu alınacak ek tedbirlerle tutulabilir. Prosesten alınan malzemede de çok az koku kalmaktadır.

7.Mikrodalga emniyetli midir? Operatör için bir tehlike var mıdır?

Sistem emniyet sensörleri konulmuştur. Bantlı sistemlerde konveyör giriş ve çıkışlarında uluslar arası OSHA standartlarını sağlayacak tedbirler alınmıştır. Sistem özelliği emniyet açısından tamamen evlerde kullandığımız mikrodalga fırınlarla kullanılan sisteme paraleldir.

8.Mikrodalga sisteminin diğer kurutma sistemlerine göre verimi nedir?

Alternatif sistemler yakıt olarak doğal gaz veya diğer yakıtları kullanmaktadırlar. Bu tür kurutucular malzemeyi ısıtabilmek için ortamı ısıtmak ve daha sonra konveksiyonla malzemeyi dıştan içe doğru ısıtmak durumundadır. Ortam ısıtılması verim kaybına ve malzeme kurutulmasının homojen olmamasına sebep olmaktadır. Mikrodalga enerjisi sadece malzemeye etki ederek içindeki su molekülünü buharlaştırdığından daha yüksek verimlidir.

9.Mikrodalga kurutma diğer sistemlerle birlikte çalışabilir mi?

Mikrodalga kurutma sistemi modüler olarak proses akışı içinde belt filtre, santrifüj ve dekantör gibi ekipmanın arkasında ve konveyör gibi diğer malzeme iletim sistemleri ile birlikte kolaylıkla çalışabilir.

10.Herhangi bir operatör mikrodalga kurutmayı çalıştırabilir mi?

Kuruluş aşamasında operatör eğitimi verilmektedir. PLC sistem dokunmatik ekranlı operatör paneli ile sistemde kullanılan birçok ekipmandan daha kolay kullanıma sahip olmaktadır. Kontunü çalışma şartlarında operatör yalnızca kontrol ve gözlemcilik yapmaktadır.

What is Microwave?

The microwave is an electromagnetic energy emission. It is the name of the electromagnetic frequency between television and radio frequencies, which varies between 950 and 2450 MHz.

How does it work?

It allows others to vibrate with molecules and rub against other molecules, and it becomes a friction heat. It is very economical to dry only according to other conventional systems, since the direct interaction with the substance does not heat the environment. Because microwave energy turns into heat inside the material, it never creates radiation and there is no harm.

Usage areas ;

1. Drying

2. Cooking

3. Sterilization

Advantages of microwave drying ;

1. It operates by electricity and does not need any heat source (boiler, steam, resistance etc). It is easy to adapt to a production process for a completely modular design.

2. It is economical to heat and evaporate the material directly, ie without heating the medium.

3. It does not break the color pigments due to the direct action and does not vaporize the volatile oils in the materials leaving the maximum amount in relation to the other systems.

4. It is possible to work during microwave full control. The upper and lower limits of the product can be very precisely controlled.

5. The same homogeneous build up at each point of the microwave material. Other conventional systems create a crust on the outer surface for some materials to interact with the environment, which in turn affects the drying process in the negative and causes some material such as wood to set and fire.

Olive Oil Sector Related Works ;

Today, almost all of the olive needs of the world are grown in the Mediterranean Canola, and olives and olive trees are an unchangeable part of our life and society. Olive oil, which weighs heavily both in our lives and in the regional economy, has started to experience some problems in its production due to the developing environmental consciousness. Land water, which is considered to be a miracle of nature and which is a sap of olive oil called liquid gold, is a problem of all developed countries currently producing olives for a serious danger to natural resources. At this point, the approach works with two phases in the continuous system, preventing the formation of darkness. The prophets of the olive prophets are all prophets of the prophets who pursue this prophet as prophets.

There are some drawbacks of this system which have some drawbacks. Trucks are needed according to the need. Trucks are needed. Previously he returned to the olive oil sector and went to the solution of the present solution of all these problems if you think that he has his schedule and his production by making many productions from drying ovens, olive oil tanks, heliozons to extraction bunkers. In the world, new and developing microwave technologies are applied to the machines that are produced and designed with high efficiency, and by doing all the tests, special small and medium sized two phase oil working factories working in our country and abroad will solve the production problems "TWO PHASE CONTINUOUS PRODUCTION PYRENASE PHASE MICROWAVE EVAPORATION SYSTEM".

Goal ;

Continuous double-faced olive continuation with 25-30% humidity.

Advantages ;

1. It works with electricity, it is economical, also does not want a power source. (Steam, hot air, etc.)

2. It is modular, it is operated immediately by mounting at the exit of prina and it is easily adapted to the system.

3. Automatic, no staff required.

4. The outgoing prinan is adjusted like the nip and evaluated with fuel.

5. The higher price can be marketed for the mast dry rice can come out .

6. When the oil is extracted in the oil because the oil is saved without being stored, the acid quality oil is taken.


FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


1. What is microwave? How does it work to get the nem?

Microwaves are high-speed electromagnetic energy with a short wavelength, as the name implies. Electricity and magnetic energy move together in space. Microwave wavelength is close to the frequency of radar, mobile phones, television and radio broadcasts. The microwave strongly influences them by affecting dipolar molecules such as water molecules. As a result of this vibration, water molecules rubbing against each other are heated up to evaporate away from the material being processed.

2.What materials can be dried with a microwave?

In this context, any material contained in the water can be dried. Industrial and household wastes, paper industry wastes, food products are examples.

3. How damp the material to be crossed can be? Can the liquid material be processed?

Drying can be done by microwave as long as there is no free water flow from the material during drying. Materials containing 15% solids (85% moisture) can be processed in domestic waste. Not drying for liquid materials; This can be done with different microwave equipment as heating will be a matter of course.

4. What can be made out of water from the microwave?

Tests have shown that in a system that works in accordance with the design, the microwave only destroys water and pathogens. The end product does not lose nutritional value or initial fertilizer properties, but the harmful organisms disappear.

5. How can the material from the microwave drying process be evaluated?

In the waste sludge process, biosolids or animal fertilizers can be used as agricultural fertilizer at the end of the process. Paper mill waste is used as a composite material in insulation and lightweight concrete production.

6. Will microwave drying create odor?

Microwave drying of waste mud will result in odor from raw mud. However, this can be taken with additional measures to be taken. Very little odor remains in the material being procured.

7. Is the microwave safe? Is there a danger to the operator?

System safety sensors are installed. Measures have been taken to provide international OSHA standards for conveyor input and output in belt systems. The system feature is parallel to the system used with microwave ovens we use completely at home for safety reasons.

8. What is the efficiency of the microwave system compared to other drying systems?

Alternative systems use natural gas or other fuels as fuel. Such dryers must heat the medium to heat the material, and then heat the material outwardly by convection. Ambient heating causes loss of efficiency and material drying is not homogeneous. Microwave energy is more efficient because it acts only on the material and evaporates the water molecule in it.

9. Can microwave drying work with other systems?

The microwave drying system can be operated modularly in the process flow with equipment such as belt filter, centrifuge and decanter, as well as other material conveying systems such as conveyors.

10. Can any operator try to dry the microwave?

Operator training is provided during the establishment phase. The PLC system has touch panel operator panel which makes it easier to use than most of the equipment used in the system. Operator is only in control and observation in coronary working conditions.